Allt du behöver veta om SFI – Svenska för invandrare

Att lära sig språket är en nyckel för att komma in i det svenska samhället – dels på arbetsmarknaden men även socialt och känslomässigt. Utbildningarna i ”Svenska för invandrare”, kanske främst känt som SFI, är en viktig del i detta.

Denna utbildningsform ger personer som inte kan svenska en chans att snabbt lära sig språket och dessutom få grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar i stort.

Utbudet av denna typ av kurser är stort. Vill man till exempel läsa i SFI i Stockholm finns en rad olika alternativ: man kan läsa i Haninge, Liljeholmen eller Lidingö, bara för att nämna några. Sjävklart finns det även kurser i andra delar av landet. I den här artikeln kommer vi kortfattat och tydligt att förklara hur SFI fungerar.

Vem får gå SFI i Stockholm?
Man måste vara minst 16 år för att läsa Svenska för invandrare. Man måste vara bosatt i Sverige och man får inte kunna språket (man får inte ha ”väsentliga” kunskaper i svenska heter det formellt). En notering här är att personer som har norska eller danska som modersmål inte får gå SFI. Detta eftersom dessa språk är så nära besläktade med svenskan.

Vad kostar det?
SFI bekostas helt och fullt av staten och kommunerna, och personerna som går kurserna behöver alltså inte betala något. Man kan kombinera SFI med andra studier, praktik eller arbete. Svenska för invandrare berättigar dock inte till studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CNS).

Hur ansöker man?
Man kontaktar helt enkelt någon av aktörer som erbjuder utbildningen. Det kan vara Komvux, men i Stockholm finns det även en rad privata alternativ.

Hur fungerar utbildningen?
SFI är en egen utbildningsform och lärarna har specialkunskaper för att kunna hantera de unika förutsättningarna för denna typ av utbildning. De studerande delas in i olika kategorier baserat på deras förkunskaper och förutsättningar.

Man har delat upp SFI i tre olika steg.
Personerna med allra sämst förutsättningar får inleda med steg 1. Det är sådana som helt saknar skolvana, inte fått gå i grundskola och/eller är nybörjare i språket och inte ens kan det svenska alfabetet (det kan röra sig om analfabeter eller personer med ett annat skriftspråk). I steg 1 är studietakten ofta relativt låg för att alla ska kunna hänga med i undervisningen. Har man redan förkunskaper i svenska kan man få hoppa över steg 1. Ofta görs ett språktest för att avgöra vilken nivå en student ska placeras i.De som har skolvana från sina hemländer (motsvarande minst grundskolekunskaper) får gå steg 2 och 3. Även här startar utbildningen på en språklig nybörjarnivå men tempot på lektionerna är högre än i steg 1.

Vad är målet med utbildningen?
När man avslutat utbildningen ska man ha grundläggande kunskaper i svenska, såväl muntligen som skriftligen. Man ska helt enkelt vara förberedd inför vidare studier, arbetslivet och att fungera i stort i det svenska samhället.

Vilket är nästa steg?
Vill man fortsätta utveckla sin svenska efter att man kompletterar sin SFI-utbildning i Stockholm finns det olika alternativ på komvux eller gymnasiet.

Hur många läser på SFI?
Ungefär 100 000 studenter läser Svenska för invandrare varje år. Denna utbildningsform har funnits sedan mitten av 1960-talet.

Läs mer om SFI genom att klicka här: sfistockholm.nu