Ta hjälp direkt vid en våldtäkt

Har du blivit utsatt för våldtäkt är det viktigt att du får rätt hjälp av en advokat. Det är en otroligt känslig sak och inget någon ska gå igenom ensam.

Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för något av det värsta man kan tänka sig, en våldtäkt, så behöver du söka hjälp. Det är viktigt att försöka anmäla det och få hjälp så fort som möjligt, så att de kan säkra eventuella spår. Detta gör du oftast på sjukhuset och de är otroligt förstående och har gjort det flera gånger förut.

En våldtäkt kan ske på flera olika sätt, det spelar ingen roll hur den har skett, det viktiga är att du anmäler den. Allt för många väljer att inte anmäla en våldtäkt då många skuldbelägger sig själva, men det är aldrig offrets fel att en våldtäkt sker. För att inte gärningsmannen ska kunna gå fri så är det jätteviktigt att alla alltid väljer att anmäla om de blir utsatta för våldtäkt.

Du har rätt till målsägandebiträde vid en våldtäkt

I Sverige har du alltid rätt till en målsägandebiträde som för din talan. De är med dig igenom allting. Både förhör och rättegång. Det är viktigt att du känner dig trygg med din advokat och du får lov att själv önska vilken du ska ha. Många advokater har hemsidor där du kan få en chans att bilda dig en uppfattning om dem.

De kommer att steg för steg gå igenom med dig vad som kommer att hända. De kommer att förbereda dig på frågor och finnas med dig igenom hela processen. De kommer att bli en trygghet för dig och de står vid din sida hela tiden. Känner du dig inte trygg eller nöjd med advokaten du har valt, så får du alltid lov att byta.

Fastighetsjurist med bred kompetens på området

Kontakta en fastighetsjurist när du behöver hjälp med allt från försäljning, fastighetsförvärv och överlåtelseavtal till när du behöver lösa en fastighetstvist.

Jordabalken är komplicerad och det är få som vet hur man navigerar mellan alla lagar som rör fastigheter. Även advokaterna och juristerna själva måste ständigt uppdatera sig eftersom lagar och regler ändras och nya tillkommer medan andra blir föråldrade.

Kontakta därför en erfaren fastighetsjurist om det blivit dags för en affär eller ett mål som rör en fastighet. När du söker efter en lämplig samarbetspartner som kan hjälpa till med ditt specifika ärende, bör du försäkra dig om att de har fastigheter som ett avsnitt i sin repertoar.

Att vara trygg med hjälpen från sin fastighetsjurist

Den som jobbar med juridik är ofta väldigt allround och kanske inte är specifikt fastighetsjurist, men det betyder samtidigt inte att man inte har kunskap inom området. Ofta jobbar också flera jurister på en och samma byrå där var och en kan ha sin spetskompetens inom något specifikt område. Målet är att du som klient ska vara trygg med den hjälp du får från din jurist.

Oavsett om det rör sig om en försäljning eller ett överlåtelseavtal så ska du kunna räkna med att din jurist har den kunskap och erfarenhet som krävs för att ärendet ska klaras upp på ett proffsigt sätt. Du kan också ofta kontakta en jurist om du bara behöver lite rådgivning kring ett ärende som du kanske känner att du kan reda ut på egen hand.

Sälj ditt dödsbo i Stockholm

Först och främst ska vi förklara lite vad ett dödsbo är. Ett dödsbo är de samlade tillgångar och skulder som lämnas efter en avliden person och denne person upphör inte att exeistera i juridisk mening förrän dödsboet är fördelat mellan delägarna. Delägarna i det här fallet är således arvingar och denne person familj – och det är också dessa som kan välja att sköta det. Man samlar alla skulder och tillgångar och ser hur dessa förhåller sig mot varandra. Ibland kan skulderna vara högre än vad de samlade tillgångarna är och ibland – oftast – så ser det ut på motsatt sätt.

Först och främst gällande ett dödsbo så ska man se till att detta täcker begravningskostnader för den avlidne – kista, blommor, gravsten, kaffe, klädsel, hyra av lokal för minnesstund… – och därefter så ser man över hur skulderna ser ut. Grundregeln här är att man inte betalar några skulder förrän en månad har förflutit och detta på grund av att eventuella fordringsägare ska kunna ställa sina krav.

Så långt inga problem; ett dödsbo fördelas inom tre månader efter att dödsfallet och eventuella fordringsägare ställer sina krav efter en månad. Om vi här säger att allting är betalat; alla skulder är betalda, alla kontanta medel är fördelade mellan delägarna och hus, bil och sommarstuga är sålda – vad återstår då?

Jo, här handlar det om möbler, kläder och annat bohag och då dessa sällan brukar vara speciellt attraktiva så kan man istället sälja dessa. Om man ska ta ett dödsbo som exempel på detta så kan vi säga att en person i Stockholm avlidit och att allt som återstår är att bli av med möbler och annat. Delägarna i detta dödsbo i Stockholm vill inte själva lägga ut dessa på auktion och man vill heller inte ta hem dessa saker till sina egna hem. Istället så ringer man här en firma – ett auktionshus eller en secondhand-butik – och ber dessa komma och titta på bohaget i fråga.

Sagt och gjort – det kommer här förbi en man från ett auktionshus som genomför en fri värdering och därefter lämnar ett bud. Ett bud som delägarna till detta dödsbo i Stockholm också accepterar; man ställer värdet mot det faktum att man slipper lägga ut allting på Blocket och man slipper dessutom hålla på med att fixa en lämplig transport för bortforsling.

Ett auktionshus värderar och köper ett dödsbo

Detta sker istället av det auktionshus som man accepterat budet från. Återstoden av detta dödsbo kommer således att bli upplockat och bortforslat av detta auktionshus i Stockholm och därefter kommer möbler och annat att läggas ut på deras hemsida där hugade spekulanter kan lägga sina bud på sakerna i fråga. Det här alternativet brukar vara väldigt populärt och det är just med tanke på att man som delägare slipper vara så delaktig.

Visst – det finns här en uppenbar risk att man säljer för billigt. Det kan exempelvis finnas en väldigt värdefull tavla kvar i detta dödsbo i Stockholm som inbringar väldigt mycket pengar då den läggs ut till försäljning. Detta är dock något som man i efterhand inte kan påverka – man får, som sagt, vara beredd på att ställa eventuell vinst mot att slippa vara så engarerad och delaktig.