Sälj ditt dödsbo i Stockholm

Först och främst ska vi förklara lite vad ett dödsbo är. Ett dödsbo är de samlade tillgångar och skulder som lämnas efter en avliden person och denne person upphör inte att exeistera i juridisk mening förrän dödsboet är fördelat mellan delägarna. Delägarna i det här fallet är således arvingar och denne person familj – och det är också dessa som kan välja att sköta det. Man samlar alla skulder och tillgångar och ser hur dessa förhåller sig mot varandra. Ibland kan skulderna vara högre än vad de samlade tillgångarna är och ibland – oftast – så ser det ut på motsatt sätt.

Först och främst gällande ett dödsbo så ska man se till att detta täcker begravningskostnader för den avlidne – kista, blommor, gravsten, kaffe, klädsel, hyra av lokal för minnesstund… – och därefter så ser man över hur skulderna ser ut. Grundregeln här är att man inte betalar några skulder förrän en månad har förflutit och detta på grund av att eventuella fordringsägare ska kunna ställa sina krav.

Så långt inga problem; ett dödsbo fördelas inom tre månader efter att dödsfallet och eventuella fordringsägare ställer sina krav efter en månad. Om vi här säger att allting är betalat; alla skulder är betalda, alla kontanta medel är fördelade mellan delägarna och hus, bil och sommarstuga är sålda – vad återstår då?

Jo, här handlar det om möbler, kläder och annat bohag och då dessa sällan brukar vara speciellt attraktiva så kan man istället sälja dessa. Om man ska ta ett dödsbo som exempel på detta så kan vi säga att en person i Stockholm avlidit och att allt som återstår är att bli av med möbler och annat. Delägarna i detta dödsbo i Stockholm vill inte själva lägga ut dessa på auktion och man vill heller inte ta hem dessa saker till sina egna hem. Istället så ringer man här en firma – ett auktionshus eller en secondhand-butik – och ber dessa komma och titta på bohaget i fråga.

Sagt och gjort – det kommer här förbi en man från ett auktionshus som genomför en fri värdering och därefter lämnar ett bud. Ett bud som delägarna till detta dödsbo i Stockholm också accepterar; man ställer värdet mot det faktum att man slipper lägga ut allting på Blocket och man slipper dessutom hålla på med att fixa en lämplig transport för bortforsling.

Ett auktionshus värderar och köper ett dödsbo

Detta sker istället av det auktionshus som man accepterat budet från. Återstoden av detta dödsbo kommer således att bli upplockat och bortforslat av detta auktionshus i Stockholm och därefter kommer möbler och annat att läggas ut på deras hemsida där hugade spekulanter kan lägga sina bud på sakerna i fråga. Det här alternativet brukar vara väldigt populärt och det är just med tanke på att man som delägare slipper vara så delaktig.

Visst – det finns här en uppenbar risk att man säljer för billigt. Det kan exempelvis finnas en väldigt värdefull tavla kvar i detta dödsbo i Stockholm som inbringar väldigt mycket pengar då den läggs ut till försäljning. Detta är dock något som man i efterhand inte kan påverka – man får, som sagt, vara beredd på att ställa eventuell vinst mot att slippa vara så engarerad och delaktig.