Gå riskettan på en central trafikskola i Stockholm

Riskettan är en av de två kurser som man måste genomföra på en trafikskola för att få körkort. Att välja en centralt belägen skola i Stockholm gör det lätt.

Riskettan är en helt teoretisk kurs på cirka tre timmar som, precis som det låter, tar upp de riskmoment en bilförare kan utsättas för. Kursen måste genomföras av en auktoriserad handledare på en trafikskola, även om man valt att göra sin körkortsutbildning privat. Trafikverkets kunskapsprov i teori kan man däremot plugga hemifrån eller i trafikskolans lokaler. Det finns många online-kurser med testfrågor som gör att man lär sig på ett bra sätt.

Väljer man att ta ett körkortspaket på en trafikskola så ingår teoriundervisning, körlektioner och de två riskutbildningarna i paketet. Paketen anpassas efter hur många körlektioner man förväntas behöva. Många väljer att kombinera körlektionerna på skolan med privat övningskörning. Detta är särskilt lämpligt om man valt en intensivkurs. För att få köra privat måste både handledare och elev ha gått en handledarutbildning på en trafikskola.

Det är bra att göra riskettan när man kommit en bit in på sin utbildning

För att bli en säker och trygg förare krävs det att man är medveten om de risker som olika störningsmoment kan innebära i trafiken. Som bilförare behöver man ha sitt fokus på sin egen körning men också på den omgivande trafiken. På riskettan går man därför igenom hur exempelvis alkohol, narkotika och trötthet försämrar en bilförares uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Mobiltelefoner, medpassagerare och hög musik eller hörlurar som skärmar av ljud utifrån kan också bidra till att man som bilförare distraheras. Genom att visa statistik över olyckor kan man påvisa hur viktigt det är att man som bilförare har uppmärksamheten på körningen och att alla i fordonet använder säkerhetsbälte. Kursen avslutas med en diskussion om vad man kan göra för att minska riskerna.