Pålning ger möjlighet att bygga 

I vårt land ser både geografin och geologin annorlunda ut beroende på var man befinner sig. Detta skapar också olika förutsättningar i samband med planerade byggnationer. De flesta är väl medvetna om att man – oavsett vad som ska byggas – behöver en stabil grund att placera exempelvis huset på. 

Arbetet med grunden är avgörande för byggnadens framtida stabilitet och motståndskraft. Minsta miss i samband med detta moment i byggnationen kan leda till att byggnaden sätter sig – vilket i sin tur kan leda till höga kostnader och en lång tids arbete för att korrigera de skador som sättningen i fråga för med sig. 

Pålning – vid både stora och små projekt 

I många fall så kan man se att det råder sämre förhållanden då det kommer till marken där man ska bygga. Det kan vara lera, det kan handla om sand och det kan vara någon annan typ av lös jordmassa. Vid sådana lägen kan man inte bara gräva och gjuta en grund, där måste en annan metod användas för att säkerställa kvalitet. 

Pålning är den metoden och den är långt ifrån ovanlig att se i Sverige i samband med husbyggen, vid byggen av större projekt eller i samband med att infrastruktur – exempelvis järnväg – ska planeras och byggas ut. Pålning är ett effektivt och säkert sätt att skapa en stabil grund, även där markförhållandena är långt ifrån optimala. 

Välj rätt företag för pålning 

Att pålning är en gångbar lösning råder det inga tvivel om, men man bör vara medveten om att det finns en massa olika tekniker och metoder som faller in under ramarna för vad pålning innebär. Pålning kan ske via spontning, via skruvpålar, via borrpålar och via exempelvis vibrationspålar. Vilken metod som är bäst lämpad är en fråga som rör hur jorden ser ut. 

Vi skulle, baserat på detta, vara väldigt noggrann med val av partner innan en pålning sker. Ta in offerter, se till att en analys och undersökning sker av markförhållandena och var alltid noga med referenser och garantier innan du går vidare med ett företag.