Konsten att hantera tunga lyft

Att lyfta tungt kräver teknik och kunskap för att undvika skador. Här får du viktiga tips om hur du gör. Om du vill veta mer om tunga lyft, läs vidare.

Tunga lyft är en daglig utmaning inom många yrkesområden och även i vardagssituationer. Korrekt hantering och teknik är viktiga faktorer för att minimera riskerna för skador. Till att börja med måste man bedöma föremålets vikt och planera hur lyftet ska ske.

Att hålla lasten nära kroppen, använda benmusklerna för att resa sig, och att undvika att vrida kroppen medan man lyfter är exempel på bra lyftteknik. Att använda hjälpmedel när så är möjligt, exempelvis genom lyftvagnar eller säckkärror för att minska belastningen på kroppen, är också exempel på en god lyftteknik.

Utbildning och rätt utrustning för tunga lyft

Det är viktigt med utbildning för att se till så att de som arbetar med tunga lyft känner till ergonomi och har kunskap om säker lyftteknik. Då ökar man inte enbart säkerheten, utan bidrar också till en mer effektiv hantering av material, minskad risk för personskador och ökad produktivitet på arbetsplatsen.

En annan viktig aspekt är utrustning för att underlätta tunga lyft. Ergonomiskt utformade redskap och hjälpmedel, såsom lyftbord, kan i hög grad minska belastningen på kroppen. Det handlar inte bara om att ha tillgång till rätt verktyg, utan också om att använda dem rätt. Ett korrekt justerat lyftbord kan exempelvis förhindra att man böjer och vrider kroppen på sätt som kan leda till problem med muskler och skelett.