En begravningsbyrå lotsar dig genom sorgen

Vikten av att använda sig av professionell hjälp i samband med att en närstående avlidit ska inte underskattas. Att ha någon att prata med, ventilera sin sorg och diskutera minnen samt lösningar om hur man ska kunna gå vidare är något som skulle underlätta sorgearbetet för väldigt många. Att boka in sig hos en psykolog är verkligen inte ett tecken på svaghet (något som många verkar tro) utan tvärtom en styrka och något som alltid leder till något bättre. Man får – helt enkelt – verktygen för att på ett bättre sätt kunna hantera sig sorg och sin saknad efter den avlidne. Denna sorg är också något som man behöver bearbeta och den måste få ta exakt den tid som krävs; man måste få känna saknad och man måste få tid att läka så gott det går.

Det som dock alltid medföljer ett dödsfall är en hel del praktiska saker som måste skötas och som måste tas om hand. Både då det gäller frågor om- och skötsel av begravning samt delning av dödsboet samt fördelningen av arvet. Även här finns det hjälp att få och om vi ser till begravningen och den ska se ut så rekommenderas i de flesta fall att man lämnar över detta i trygga händer i form av en begravningsbyrå. En professionell begravningsbyrå ger en anhörig det andrum som man behöver och det tid att sörja som krävs för att kunna ta sig vidare. Om man står som anhörig och ska anordna en begravning och ge ett värdigt avslut för en nära anhörig i Stockholm så brukar en begravningsbyrå vara det bästa alternativet.

Ta hjälp av en begravningsbyrå

Märk väl här: man lämnar över det praktiska arbetet som rör begravningen – men man bestämmer till största del själv hur den ska se ut. En begravningsbyrå ställer de nödvändiga frågorna om hur en begravning ska se ut och därefter så följer de önskemålen som familjen har och ordnar allting som krävs. Vad är det då som krävs och vilka är de vanliga önskemålen i samband med en begravning? Jo, vi kan nedan radar upp några av de detaljer som brukar skötas av den begravningsbyrå som man anlitar – oavsett om den avlidne bott i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

  • Kista. Vilken kista passar bäst för den avlidne, finns det pengar i dödsboet och finns det några speciella krav?
  • Gravsten. Samma gäller här. En begravningsbyrå ordnar med en gravsten och den inskription som ska stå på den.
  • Blommor, kaffe och minnesstund. Den begravningsbyrå man anlitat ser till att en lämplig lokal i Stockholm finns tillgängligt för minnesstunden. Hur många blommor, vilken sort samt vilken musik ska spelas i samband med begravningen? Frågor som kan vara svåra att svara på i samband med en sorgeperiod och som tas om hand av en begravningsbyrå.
  • Dödsannons och nekrolog. Vill du hedra den anhörige genom några vackra ord i tidningen, men kanske saknar förmågan att uttrycka dig i skrift. Här kan din begravningsbyrå hjälpa dig att hitta rätt formuleringar om den avlidne och dennes unika levnad.

En familjefotografering ger ett minne för livet

Att minnen bleknar med åren är ett vedertaget faktum och detta gäller även då det kommer till sin egen familj. Man glömmer, kort sagt, bort saker, man glömmer vissa stunder och man kan ha svårt att dra sig till minnes hur vissa ögonblick egentligen var. Det handlar dessutom om att vi människor har en förmåga att blanda ihop saker och ting, skeenden och händelser – jular, påsk, midsommaraftnar – har en förmåga att klumpas ihop och där man sällan minns vilket år som ett specifik händelse inträffade då vi ofta just vid dessa speciella ögonblick ofta utgår från traditioner. Kort sagt – det kan vara svårt att minnas vissa händelser och det kan vara svårt att dra fram minnesbilder ur ett mentalt arkiv. Hur såg mamma ut den julen, vad hade pappa på sig vid påsk och vilken typ av frisyr hade jag själv?

Det som rekommenderas här är att man istället för att försöka dra sig till minnes ser till att dokumentera dessa återkommande ögonblick i sitt liv. Att man exempelvis vid varje jul samlar sin familj och besöker en professionell fotograf för en familjefotografering är ett väldigt bra sätt att dels skaffa sig en trevlig tradition och dels också minnas de kära ögonblicken som man vill komma ihåg. Dessutom; en familjefotografering är i dagsläget en billig historia och detta oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Digitaliseringen har gjort att en tidigare ganska dyr företeelse – familjefotografering hos en professionell fotograf – blivit både billigare och tar kortare tid. Det man kan säga gällande detta är att det ger ett perfekt resultat om man jämför med alternativet – att man på egen hand genomför denna familjefotografering och därefter framkallar bilden online. Man får en bild som behandlas av ett proffs, alla får en chans att visa sig från sin bästa sida och man får ett inramat foto i exakt så många upplagor som man behöver. Familjefotografering och gärna årlig sådan är – kort sagt – en tradition och det minne som man kan ta med sig genom resten av livet.

Måste jag besöka en fotograf i Stockholm?

Som vi sa ovan så har digitaliseringen gjort att priserna blivit betydligt humanare vid professionell hjälp vid en familjefotografering. Det som dessutom skett är att fotografen utrustning blivit väldigt mycket lättare och att denne därmed också är mer mobil i sitt yrkesutövande. Det vill säga; konkret så kan man kontakta en fotograf i Stockholm och få honom att besöka sitt eget hem för denna familjefotografering snarare än att samtliga medlemmar besöker dennes studio – något som kanske var brukligt förr om åren.

Tjänsterna har således blivit väldigt mycket mer anpassade efter kundernas behov och samtidigt också blivit väldigt mycket billigare. Fler familjer borde inse värdet i detta och detta baserat på det vi nämnde först i texten. Minnen bleknar med åren – ett riktig fotografi gör det inte.

Nödvändigheter för att en stad ska fungera

För att en stad – oavsett storlek – ska kunna fungera så finns det några saker som måste fungera och här tänker vi på sophantering, hantering kring el, trafiksituation och övrig logistik. Vi bortser alltså här från skolor och omsorg och tänker alltså på mer praktiska detaljer och här kan vi även blanda in några exempel som får illustrera vad vi menar.

Om vi börjar med sophanteringen och frågan kring detta så kan vi här nämna staden Neapel som under flera års tid haft problem med just detta. Åker man till Neapel så kommer man att förvånas över mängden sopor som ligger överallt på gatorna – något som i sin tur leder till råttor och andra skadedjur som för med sig sjukdomar som drabbar befolkningen. Nu är Neapel ganska extremt då mycket av denna fråga kring sophanteringen faktiskt har sina rötter i den lokala maffian – Gomorran – som styr staden i kulisserna och som är svåra att sätta sig upp mot. Det här medför att att folk – i tysthet – accepterar detta tråkiga faktum kring soporna. Maffian har av hävd en stor makt i Italien och alla som sett tv-serien Bläckfisken får en bild av hur omfattande deras tentaklar sträcker sig över hela landet.

Vi kan vidare ta ett exempel från vår egen närhet – Stockholm – och hur det ser ut om kollektivtrafiken stannar där. Stockholm har under senare år haft stora problem med att få pendeltåg att fungera vid kalla minusgrader och detta skapar ett kaos under rusningstrafik där folk till och med ryker ihop och slåss för att kunna få plats på ersättningsbussar. Här kan man alltså ta det ett steg längre och fundera på om hur det skulle se ut om tågen inte fungerade under en längre period…

Elskåp är fula men nödvändiga

Sopsortering och kollektivtrafik är således väldigt viktiga. Då det kommer till elektricitet så är detta – av förklarliga skäl – ännu viktigare då vi bygger våra liv kring detta. Skulle man ta bort all el så skulle vi inte kunna leva civiliserat längre – så enkelt är det. De elskåp man ser på staden är alltså nödvändiga för vår överlevnad då de genererar det bränsle som får våra liv att gå runt. Alla dessa elskåp, alla de sopbilar man ser och alla de bussar man ser på gatorna är alltså lungorna, hjärtat och benen i den kropp vi kallar en stad.

Elskåp får här vara hjärtat då vi nog får säga att dessa är absolut viktigast. Neapel har – på sitt sätt – visat att det går att leva bland sopor, Stockholm har visat att kollektivtrafiken går att leva utan ( under en kortare period ), men hittills har ingen stad – under en längre period – klarat sig utan elektricitet. En tacksamhetens tanke till alla de fula elskåp som vi dagligen passerar vore på sin plats således. Vi skulle, helt enkelt, inte klara oss utan dessa elskåp – stadens aorta.